Bohçalama Nedir?

Bohçalama Yalıtımı ve Mantolama

Sonzamanlarda çok fazla sorulan sorulardan bir taneside bohçalama nedir? kısaca ifade etmek gerekirse binayı temelden çatıya kadar bir bohça edası ile samanalanan ısı yalıtımıdır.

Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden sudan korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

Su yalıtımının faydaları nelerdir?

Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

Su yalıtımı nerelere uygulanır?

Su yalıtımı, yapılarımıza suyun girebileceği alanlara yapılır. Bunlar; toprak ile temas eden duvarlar,temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo, wc gibi ıslak hacimlerdir. Su yalıtımının bir diğer uygulama alanı da suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılardır.

Su yalıtımı nasıl yapılır?

Su yalıtımı, yapılarımızda suyun girebileceği temel, çatı gibi yerlere su geçirmeyen malzemelerin uygulanmasıyla yapılır. Uygulamalarda; polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılır. Yalıtım uygulamasıyla binaya nüfuz edemeyen su; süzgeçler ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları ile yapıdan uzaklaştırılır.

Su yalıtımının maliyeti nedir?

Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık %3 civarındadır. Sonradan yapılacak su yalıtımı uygulamaları hafriyat ve drenaj (tahliye) gibi ilave uygulamalar gerektireceğinden daha pahalı ve zahmetli olacaktır.
Binalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur dayanıklılıktır. Buna bağlı olarak su yalıtımının sağladığı yarar, maliyetten daha önemlidir.

Su yalıtımı ne kadar sürede yapılır?

Su yalıtımının en ekonomik ve sağlıklı uygulaması inşaat sırasında yapılmasıdır. İnşaat süresini en fazla birkaç gün uzatan bu uygulamalarda yapının temeli ve çatısının su geçirmemesi sağlanır.
Halen kullanılan binalarda gerçekleştirilecek su yalıtımı ise uygulama yöntemine göre birkaç gün gibi kısa bir sürede bitirilmektedir.

Su yalıtımı binanın dayanıklılığını nasıl korur?

Su yalıtımı, zemin üstündeki yapı elemanlarını yağışın zararlarından; zemin altındaki kısımlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korur. Böylece yapı, başlangıç aşamasında tasarlandığı taşıma kapasitesini zamanla kaybetmez. Türkiye’nin deprem ülkesi olması, binalarda su yalıtımı uygulamalarının önemini bir kat daha artırmaktadır.

Su yalıtımının ülkeye getireceği kazançlar nelerdir?

Binaların suyun zararlı etkilerinden korunması su yalıtımı ile mümkün olduğundan uzun ömürlü ve dayanıklı yapılar elde edilir. Böylece depremlerde can ve mal kaybının azalması sağlanır. Su yalıtımı, suyun odalarımıza damlamasını engelleyerek konforlu yapıların elde edilmesini sağlarken bakteri, küf vb. organizmaların oluşmasını da önler.
Dolayısıyla önemli bir yatırım aracı olan yapılarımızın ömrü uzar, bakım masrafları azalır.

Bohçalama metodu bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı EMÜLZER Membran yapıştırılır. Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz,

Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasına ise 15 cm birbiri üzerine bindirilerek ve şalümo ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir. İkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre şaşırtma yapılarak yapıştırılmalıdır. İlk ve ikinci katlar enine-boyuna şeklinde dik açı ile şaşırtılarak uygulanmaz. İkinci kat membranlar ilk kat uygulamaya tamamen yapıştırılmalıdır. Noktasal yapıştırma doğru değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılmalıdır. Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir, ancak polyester keçe takviyeli Emülzer PLUS likit membran uygulanması daha pratik ve sağlıklı bir uygulamadır. Uygulama sonrasında yalıtımın korunması için en az 100g/m² ağırlığında geotekstil keçe ile yalıtım tabakasının korunması sağlanmalıdır,

Bütün dik açılar mutlaka pahlanmalıdır. Bu amaçla Türkiye’de sadece Emülzer tarafından üretilen Şalümo uygulamalı bitümlü pah bandı kullanılmasını tavsiye ederim.

Mantolama Hakkında

Mantolama, yapılarda dış cephelerde kullanılan bir sistem olarak bilinir.
Mantolama, yapıların ısı geçirgenliğinin ve enerji giderini en aza indirerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre için doğrudan bir kazanç sağlar.

Mantolama, yapının korunmasının yanı sıra… Binanın ömrünün uzamasına, dış atmosferde yaşanacak etkilerden korunmamıza katkı sağlar.

Sağlıklı bir yaşam için doğru, sağlam, yalıtılmış bir yapı gerekmektedir. Yapılarda ısı kaçaklarının daha çok dış cephe, teras, çatı, zemin, gibi etkenlerden kaynaklandığı belirlenmektedir. Dış cephelerde yapılacak yalıtım tercihi günümüzde doğru yapıldığı sürece mantolama olarak tercih edilmektedir.

Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin (duvarlar, çatı, zemin) yanı sıra muhtemel ısı köprülerine de (subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri) gereken önem verilmelidir. Isı köprülerinin yalıtılmaması ciddi miktarda ısı kaybına neden olmanın yanısıra yoğuşma, küflenme, çatlak oluşmasına yol açar.

Binalarda Isı Yalıtımı İçin Gerekli Şartlar

Mantolama ile Isı yaltımı binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 ” Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı” na uygum olarak belirlenmelidir.

Dış cephenizde yapılacak olan mantolamanın projeye uygunluk içermesi, doğal şartlara uygun ürün tercihi seçmeniz gerekmektedir.

Buda iyi bir ürün ve uygulama gerektirmektedir. Mantolama için Doğal şartlarınıza uygun ürün Isı İletkenlik Katsayısının (W/mK) belirlenmesi gerekmektedir.

Mantolamanın ne gibi faydası var diyenlere kısaca şöyle anlatayım bu kış günlerinde doğalgaz faturası yüksek gelenler için ısınma problemi yaşayan aileler mutlaka mantolama hakkında daha fazla bilgi almak için mantolama yapan firmalarla görüşsünler ve herzaman söylediğim gibi işin ehli olan kişilere yaptırsınlar..

Kategoriler
0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Bir cevap yazın